Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Podworski Jarosław

Jarosław Leszek Podworski

ur. w 1963 roku w m. Zabrze
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 136/2017
Biogram
Pan Jarosław Podworski w dniu 18 XII 1981 r. rozpowszechniał na terenie Gliwic nielegalne ulotki sygnowane przez NSZZ „Solidarność” i KPN. Został wówczas zatrzymany przez funkcjonariuszy KMMO                w Gliwicach. W trakcie przesłuchań Pan Jarosław Podworski zeznał, że w dniu 18 XII 1981 r. został pobity przez funkcjonariuszy MO. Badanie lekarskie potwierdziło doznanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ww., wynikające z faktu bicia go pięścią i pałką gumową. W dniu 20 XII 1981 r. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Gliwicach wydała Postanowienie o wszczęciu śledztwa oraz Postanowienie o tymczasowym aresztowaniu Pana Jarosława Podworskiego. Ww. został osadzony w Areszcie Śledczym w Gliwicach. Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu w wydanym Postanowieniu z dnia 25 XII 1981 r. o zamianie trybu postępowania z doraźnego na zwyczajny, utrzymał w mocy środek zapobiegawczy w postaci aresztu tymczasowego oraz przekazał sprawę do rozpoznania Wojskowemu Sądowi Garnizonowemu w Katowicach. Sąd ten wyrokiem z dnia 11 I 1982 r., skazał Pana Jarosława Podworskiego na karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz przyznał mu dozór kuratora. Wojskowy Sąd Garnizonowy w Katowicach wymierzył ww. również karę grzywny oraz nakazał zwolnić Pana Jarosława Podworskiego z Aresztu Śledczego w Gliwicach, zaliczając okres tymczasowego aresztowania od 19 XII 1981 r. do 11 I 1982 r. 
Pan Jarosław Podworski pełnił także funkcję rzecznika prasowego Polskiej Partii Socjalistycznej - Rewolucji Demokratycznej w Katowicach. Był jednym z organizatorów tzw. Kongresu Opozycji Antyustrojowej mającego się odbyć w Jastrzębiu-Zdroju w dniu 25 II 1989 r., skupiającego członków PPS-Ruch Demokratyczny, NZS, WiP, KPN o „Solidarności Walczącej” z całego kraju. Na skutek działań funkcjonariuszy SB, ww. przedsięwzięcia nie udało się jednak zorganizować. 
Dodatkowo w mieszkaniu Pana Jarosława Podworskiego znajdowało się biuro informacyjne protestu głodowego, który odbył się w dniu  22 III 1989 r. przy Konsulacie Generalnym CSRS. Uczestnicy głodówki domagali się natychmiastowego uwolnienia Waclava Havla. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN