Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Duszak Marian
Marian Stanisław Duszak
ur. w 1948 roku w m. Elbląg
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 15/2013

Biogram

Marian Duszak od września 1980 r. był członkiem redakcji i autorem w „Biuletynie Informacyjnym MKZ NSZZ Solidarność” Region Elbląg. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego, 13 grudnia 1981 r. został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Iławie, skąd został zwolniony 27 stycznia 1982 r. Po wyjściu na wolność kolportował podziemną prasę m.in. „Głos”, „Wiadomości”,  „Tu i Teraz”, „Tygodnik Mazowsze” oraz książki. 
W latach 1985-1989 współredagował „Biuletyn Informacyjny Regionu Elbląskiego NSZZ Solidarność” oraz pisał artykuły o tematyce społecznej i historycznej w „Biuletynie Regionu Elbląskiego Solidarność. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej