Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Duszak Marian

Marian Stanisław Duszak

ur. w 1948 roku w m. Elbląg
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 15/2013
Biogram
Marian Duszak od września 1980 r. był członkiem redakcji i autorem w „Biuletynie Informacyjnym MKZ NSZZ Solidarność” Region Elbląg. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego, 13 grudnia 1981 r. został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Iławie, skąd został zwolniony 27 stycznia 1982 r. Po wyjściu na wolność kolportował podziemną prasę m.in. „Głos”, „Wiadomości”,  „Tu i Teraz”, „Tygodnik Mazowsze” oraz książki. 
W latach 1985-1989 współredagował „Biuletyn Informacyjny Regionu Elbląskiego NSZZ Solidarność” oraz pisał artykuły o tematyce społecznej i historycznej w „Biuletynie Regionu Elbląskiego Solidarność. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN