Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Affanasowicz Rafał

Rafał Stefan Affanasowicz

ur. w 1958 roku w m. Gliwice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 41/2013
Biogram
Był założycielem i aktywnym działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Politechnice Śląskiej w Rybniku. Organizował akcje protestacyjne w środowisku studenckim oraz zajmował się kolportowaniem wydawnictw bezdebitowych. Po wprowadzeniu stanu wojennego krytykował publicznie decyzje władz PRL. Został internowany 19 kwietnia 1982 r. Przebywał w ośrodku odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu. Wolność odzyskał 10 lipca 1982 r. W latach 1982-1987 zastrzeżono mu możliwość wyjazdów zagranicznych. W latach 1984-1988 w związku z prowadzoną działalnością był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN