Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Postawka Ryszard

Ryszard Jan Postawka

ur. w 1953 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 456/2015
Biogram
Pracownik Nowotarskich Zakładów Przemysłu Skórzanego „Podhale”. Jesienią 1980 r. jeden z inicjatorów powołania struktur NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. Członek Komisji Zakładowej związku. Przewodniczący samorządu pracowniczego. Kolporter wydawnictw drugoobiegowych. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniu 13 grudnia 1981 r. internowany. Osadzony w ośrodkach odosobnienia w Uhercach, Rzeszowie – Załężu i Łupkowie. Zwolniony w dniu 17 listopada 1982 r.
Po uwolnieniu zwolniony z pracy. W kolejnym miesiącach utrudniano mu podjęcie nowego zatrudnienia, w efekcie czego pracę znalazł dopiero w prywatnej cegielni. 
Zaangażowany w organizację pomocy dla represjonowanych oraz ich rodzin. Organizator letniego wypoczynku dla rodzin osób represjonowanych, także we własnym domu w Krościenku nad Dunajcem. Uczestnik rozdziału darów w ramach kościelnych działań charytatywnych. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN