Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Gumoś Małgorzata
Małgorzata Gumoś
ur. w 1962 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 64/2016

Biogram

Pani Małgorzat Gumoś była studentką I roku Uniwersytetu Gdańskiego, gdy została aresztowana 23 stycznia 1982 roku za współredagowanie i rozpowszechnianie ulotek Ruchu Młodej Polski. Sąd Marynarki Wojennej w dniu 28 czerwca 1982 roku skazał ją za powyższe czyny na karę roku pozbawienia wolności. Na mocy postanowienia o warunkowym przedterminowym zwolnieniu wydanym przez Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy - Pani Małgorzata Gumoś opuściła Zakład Karny Bydgoszcz-Fordon 11 sierpnia 1982 roku.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN