Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kłos  Ryszard
Ryszard Krzysztof Kłos
ur. w 1961 roku w m. Legnica
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 538/2015

Biogram

Pan Ryszard Kłos był wieloletnim pracownikiem Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni (1976-1982), uczestniczył w strajku w SKP w sierpniu 1980 roku. był kolporterem podziemnych biuletynów: Niezależny Serwis Informacyjny „Solidarność” i „Krzyk” na terenie SKP i Wybrzeża Gdańskiego. W dniu 5 marca 1982 r. został aresztowany  i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Za powyższą działalność skazany 5 lipca 1982 r. przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na karę 3 lat pozbawienia wolności i 2 lata pozbawienia praw publicznych. Wyrok odbywał w Zakładzie Karnym w Potulicach. Na mocy amnestii zwolniony z ZK w Potulicach w dniu 4 sierpnia 1983 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej