Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Andrzej Lorencki
ur. w 1960 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 363/2015

Biogram

Pan Andrzej Lorencki był aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Fabryce Urządzeń Górniczych „Tagor” w Tarnowskich Górach. Znany z wrogiej postawy w stosunku do władz i ustroju PRL. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności niepodległościowej. Nawiązał kontakty z innymi działaczami zdelegalizowanego NSZZ „Solidarność”. Uczestniczył w akcjach plakatowania Tarnowskich Gór, produkcji i kolportażu ulotek o treści niepodległościowej. 
W dniu 13 V 1982 r. został internowany. Przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu. Zwolniony w dniu 23 VII 1982 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN