Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Piotr Korycki

ur. w 1965 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 84/2019
Biogram
Od 13 grudnia 1981 r. produkował i rozpowszechniał ulotki na terenie Legionowa. Za swoją działalność został zatrzymany i aresztowany 28 grudnia 1981 r. Był sądzony, z uwagi na niepełnoletniość, przez Sąd Powiatowy w Nowym Dworze Mazowieckim i uznany za winnego popełnienia czynu z art. 48 pkt 3 dekretu o stanie wojennym z 12 grudnia 1981 r. W stosunku do ww. orzeczono umieszczenie w zakładzie poprawczym z zawieszeniem na okres 2 lat oraz zastosowano dozór kuratora sądowego. W czerwcu 1982 r. został ponownie aresztowany i ukarany przez kolegium do spraw wykroczeń za działalność opozycyjną, w tym malowane napisu „Solidarność” oraz flag USA i Wielkiej Brytanii. 
W dniu 10 października 1988 r., w jego  mieszkaniu SB dokonała przeszukania, podczas którego zarekwirowano m.in. pieczątkę z literą ,,S”, buteleczkę z prochem i 10 sztuk amunicji.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • T. Elbanowski, Oni robili Solidarność, Legionowo 2011