Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jan Władysław Skrobisz

ur. w 1946 roku w m. Radomsko
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 562/2019
Biogram
Jan Władysław Skrobisz od października 1980 r. współorganizował struktury NSZZ „Solidarność” w Elektrowni Bełchatów, gdzie objął funkcję przewodniczącego Komitetu Założycielskiego. Był zaangażowany w przygotowanie i kolportaż ulotek zawierających informacje na temat sytuacji społeczno-politycznej w kraju. Po 13.12.1981 r. prowadził działalność w podziemnych strukturach związkowych i został postawiony w stan oskarżenia pod zarzutem przechowywania i rozpowszechniania w okresie od stycznia do kwietnia 1982 r. biuletynu „Solidarność Wojenna”. Od 7.05.1982 r. do rozprawy przed Sądem Wojewódzkim w Piotrkowie Trybunalskim 3.08.1982 r., podczas której postępowanie karne wobec niego umorzono, przebywał w areszcie tymczasowym. Po zwolnieniu kontynuował działalność opozycyjną. Był podejrzewany przez Służbę Bezpieczeństwa o kolportaż ulotek na terenie Bełchatowa. Podczas pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1983 r. prezentował uznawane za nielegalne hasła i transparenty związkowe. W latach 1982–1984 i 1987– 1989 podlegał inwigilacji ze strony SB.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN