Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Tomasz Feliks Wójcik

ur. w 1945 roku w m. Gądków Wielki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 45/2020
Biogram
Tomasz Wójcik od 1969 do 1990 r., był pracownikiem technicznym, asystentem i następnie adiunktem na Politechnice Wrocławskiej. W latach 1963–1968 pełnił także funkcję szefa Komisji Związku Studentów Polskich. W marcu 1968 roku Tomasz Wójcik brał czynny udział w strajku na Politechnice Wrocławskiej, za co został w kwietniu zatrzymany i przetrzymywany w Areszcie Śledczym we Wrocławiu. W konsekwencji został skazany przez Sąd Wojewódzki we Wrocławiu na 8 miesięcy więzienia, zwolniony w październiku 1968 r. 
Jeszcze jako student Politechniki Wrocławskiej Tomasz Wójcik zajmował się produkcją i kolportażem ulotek oraz przechowywał w mieszkaniu literaturę bezdebitową.
Od września 1980 r. Tomasz Wójcik rozpoczął działalność opozycyjna w strukturach „Solidarności”, był także założycielem i przewodniczącym Komitetu Założycielskiego, a później Komitetu Założycielskiego „Solidarność” na Politechnice Wrocławskiej. 
W związku z prowadzona działalnością Tomasz Wójcik został zatrzymany 8 marca 1982 r., trzykrotnie internowany (od 13 marca 1982 do 30 czerwca 1982, od 31 sierpnia 1982 do 2 września 1982 oraz od 4 listopada 1982 do 1 grudnia 1982 r. w ośrodkach odosobnienia w Nysie i Strzelinie. Od 1983 r. został członkiem Regionalnego Komitetu Strajkowego „Solidarność” we Wrocławiu (z ramienia uczelni wrocławskich), a w latach 1988–1989 pełnił funkcję przewodniczącego. W latach 1984–1989 Tomasz Wójcik był także autorem artykułów w podziemnym piśmie „Z dnia na dzień”. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej