Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Łączak Czesław

Czesław Łączak

ur. w 1954 roku w m. Dębica
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 278/2012
Biogram
Był wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Dębickich Zakładach Opon Samochodowych „Stomil”, członkiem Zarządu Regionu „Solidarność” Małopolska, związkowej Komisji Miejskiej w Dębicy oraz Komisji Krajowej Chemików NSZZ „Solidarność”. Uczestniczył w I Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. W związku z działalnością związkową 13 grudnia 1981 r. został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Rzeszowie-Załężu, gdzie przebywał do 15 marca 1982 r. Po zwolnieniu kontynuował działalność w podziemnych strukturach „Solidarności” na terenie Dębicy. Do 1989 r. był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN