Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Krystyna Olszewska

ur. w 1964 roku w m. Jasło
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 66/2018
Biogram
Krystyna Olszewska z d. Osika, w grudniu 1981 r. była uczennicą III klasy Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle i należała do „13 Czarnej Drużyny Kadrowej im. Andrzeja Małkowskiego” działającej od czerwca 1981 r. w tejże szkole. 13.12.1981 roku wspólnie z Barbarą Garbarczyk rozkolportowała w jasielskich kościołach oo. Franciszkanów oraz św. Stanisława kilkadziesiąt ulotek z protestem przeciwko wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego. 23.12.1981 r. SB  przeprowadziła w jej domu rodzinnym rewizję. 1.03.1982 r. została zabrana ze szkoły na przesłuchanie. 5.03.1982 r. przedstawiono jej  zarzut rozpowszechniania ulotek o treściach antypaństwowych dn. 13.12.1981 r. na terenie Jasła. Postępowanie prowadzono od 6 do 25 marca 1982 r. Dzięki  poręczeniu osobistemu dyrektora LO w Jaśle J. Jankisza, odstąpiono od zastosowania wobec jeszcze nieletniej uczennicy aresztu. Akt oskarżenia sporządzono 23.03.1982 r., a 2.04.1982 r. Wojskowy Sąd Garnizonowy w Rzeszowie wydał wyrok skazujący ją na karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata, zobowiązując ją do kontynuowania nauki oraz oddając pod dozór kuratora sądowego (trwał on do 10.04.1984 r.). W okresie od 1982 r. do 1989 r. współpracowała z podziemnymi strukturami NSZZ „Solidarność” w Jaśle, a podczas studiów na KUL z podziemnym NZS. Organizowała pomoc dla osób internowanych i prześladowanych oraz ich rodzin. Do wyjazdu na studia w 1985 r. działała w niezależnym harcerstwie na terenie Jasła. W latach 1986-1988 na wniosek Wydziału III SB WUSW w Krośnie objęta była zastrzeżeniem wyjazdów zagranicznych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN