Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Bielańska Katarzyna

Katarzyna Teresa Bielańska

ur. w 1952 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 64/2016
Biogram
Katarzyna Teresa Bielańska prowadziła własne gospodarstwo rolne w m. Lusina. W 1980 r. włączyła się w organizację Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Była członkiem Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego NSZZ RI „Solidarność” w Krakowie, Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego NSZZ RI „Solidarność” oraz Komisji Rewizyjnej NSZZ RI „Solidarność” Region Małopolska. Uczestniczyła w strajkach chłopskich w budynku Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych w Rzeszowie. Weszła w skład Komitetu Strajkowego, była jednym z sygnatariuszy porozumień rzeszowskich oraz członkiem Komisji do spraw realizacji zawartego porozumienia.
Po 13 grudnia 1981 r. w obawie przed internowaniem, zaczęła się ukrywać. Ukrywając się pisała i rozsyłała listy wzywające do nieposłuszeństwa wobec władz oraz kwestionujące legalność wprowadzenia stanu wojennego. 4 stycznia 1982 r. została aresztowana i osadzona w Areszcie Śledczym w Krakowie. Została objęta śledztwem prowadzonym przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Krakowie. 11 lutego 1982 r. Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego skazał ją na karę dwóch lat pozbawienia wolności. 30 marca 1982 r. Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa złagodził wyrok do kary 25 000 złotych grzywny i zarządził zwolnienie wymienionej z aresztu. W 1982 r. włączyła się w organizację struktur Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników. W lutym 1983 r. współorganizowała ogólnopolskie spotkanie działaczy NSZZ „Solidarność” i NSZZ RI „Solidarność” w Domu Rekolekcyjnym Sióstr Karmelitanek w Czernej k. Krzeszowic. Uczestniczyła w spotkaniach organizowanych przez Duszpasterstwo Rolników. Prowadziła kolportaż wydawnictw bezdebitowych. W lutym 1985 r. weszła w skład Grupy Roboczej do spraw Realizacji Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich.
W latach 1982-1987 ze względu na działalność opozycyjną objęta była zastrzeżeniem wyjazdów zagranicznych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    •  D. Iwaneczko, Opór społeczny a władza w Polsce południowo-wschodniej 1980-1989, Warszawa 2005,
    • NSZZ Solidarność 1980-1989, Tom 2, Ruch społeczny, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, IPN, Warszawa 2010.
    •  Jerzy Klus, Andrzej Lignarski, Janusz Szkutnik, Dwadzieścia lat Solidarności. Kalendarium Rzeszowskie, Rzeszów 2000
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności