Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Wojciech Buczak
ur. w 1955 roku w m. Rzeszów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 131/2016

Biogram

Wojciech Buczak w latach 1980-1991 pracował jako konstruktor w Zakładzie Badawczo Rozwojowym Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Rzeszów”. W sierpniu 1980 r. rozpoczął działalność w powstających w WSK „PZL-Rzeszów” strukturach NSZZ „Solidarność”.
Po wprowadzeniu stanu wojennego włączył sie w działalność w konspiracyjnych strukturach NSZZ „Solidarność”: pobierał składki od członków „Solidarności”, kolportował prasę i wydawnictwa podziemne, prowadził biblioteczkę wydawnictw podziemnych, organizował pomoc dla represjonowanych i ich rodzin, brał udział w strajkach. Zaangażował się w przywracanie legalnej działalność NSZZ „Solidarność” w WSK „PZL-Rzeszów” w końcu lat 80-tych.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej