Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Krystyna Genowefa Grześkowiak

ur. w 1947 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 473/2023
Biogram
Krystyna Grześkowiak od 1980 r. była członkiem NSZZ „Solidarność” w Wojewódzkim Związku Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w Poznaniu. Pełniła funkcję sekretarza Komisji Zakładowej. W okresie stanu wojennego i po jego zakończeniu nie przerwała działalności związkowej.  Po internowaniu męża – Edwarda Grześkowiaka – członka Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładach Graficznych im. M. Kasprzaka w Poznaniu, podjęła się zabezpieczenia i ukrycia dokumentacji związkowej będącej w jego posiadaniu, przechowując ją do 1989 r. Krystyna Grześkowiak prowadziła działalność w zorganizowanej strukturze opozycji antykomunistycznej, tj. w Grupie Oporu Społecznego przy kościele p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbe w Mochach w okresie od 13 grudnia 1981 r. do czasu ponownej rejestracji NSZZ „Solidarność” w 1989 r.  Wspólnie z Antonim Pateckim, organizatorem ww. Grupy Oporu Społecznego, niosła pomoc internowanym działaczom „Solidarności” osadzonym w Gębarzewie. Była kolporterem prasy podziemnej i wydawnictw drugiego obiegu na terenie Poznania. Kolportowała prasę podziemną także poprzez kierowców zatrudnionych w Spółdzielniach Produkcyjnych z terenu Wielkopolski. Uczestniczyła w mszach św. za Ojczyznę, pielgrzymkach ludzi pracy na Jasną Górę w Częstochowie, oraz brała czynny udział w spotkaniach działaczy opozycyjnych w poznańskich kościołach. Uczestniczyła także w zgromadzeniach i demonstracjach organizowanych w rocznice wprowadzenia stanu wojennego.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków