Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Mróz Edward

Edward Mróz

ur. w 1941 roku w m. Rymanów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 543/2015
Biogram
Edward Mróz w latach 1959-1981 pracował w Sanockiej Fabryce Autobusów „Polmo Autosan”. W 1980 r. został przewodniczącym Komisji Wydziałowej, a następnie pełnił funkcje członka Prezydium Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność” w SFA, a także członka Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” w Krośnie. 
14.12.1981 r., wchodząc w skład Komitetu Strajkowego, był jednym z inspiratorów i organizatorów strajku protestacyjnego w SFA. Za udział w strajku wraz z innymi pracownikami SFA został 15.12.1981 r. dyscyplinarnie zwolniony z pracy.  Po zwolnieniu z pracy utrzymywał się z dorywczych prac konserwatorskich świadczonych na rzecz parafii w diecezji przemyskiej, z czasem rozpoczął własną działalność gospodarczą związaną z metaloplastyką. Od 1982 r. w ramach współpracy z podziemnymi strukturami NSZZ „Solidarność” udzielał pomocy internowanym oraz związkowcom pozbawionym pracy, kolportował wydawnictwa bezdebitowe oraz uczestniczył w pracach Duszpasterstwa Rolników w Haczowie. W 1986 r. zamontował na murze kościelnym Parafii Przemienia Pańskiego w Sanoku tablicę pamiątkową ku czci komendantów głównych SZP, ZWZ i AK. W związku z prowadzoną działalnością był zatrzymywany przez funkcjonariuszy SB na 48 godzin, przesłuchiwany, przeprowadzano również rewizje w jego domu. Nielegalną działalność kontynuował do 1989 r.
Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1980-1989.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN