Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Andrzej Włodzimierz Stasiak

ur. w 1956 roku w m. Wieluń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 276/2020
Biogram
Ksiądz Andrzej Stasiak w latach 1984-1989 udzielał pomocy i współpracował ze zorganizowanymi strukturami opozycji antykomunistycznej. Był założycielem Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy Parafii św. Joachima oraz koordynatorem duszpasterstw na terenie Zagłębia. 
Przy kościele św. Joachima w Sosnowcu  od 1984 r. swoją siedzibę miała Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” Zagłębia Dąbrowskiego. Ksiądz Andrzej Stasiak był współorganizatorem  uroczystości i mszy świętych poświęconych ofiarom stalinowskim. Aktywnie pomagał osobom wyrzuconym z pracy, organizował pomoc finansową dla rodzin internowanych i aresztowanych. Udostępniał pomieszczenia parafialne na spotkania działaczy opozycji z Zagłębia oraz dla celów poligraficznych prasy drugiego obiegu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków