Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Polewko Tomasz
Tomasz Józef Polewko
ur. w 1957 roku w m. Bieruń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 701/2011

Biogram

Jako student Akademii Ekonomicznej w Katowicach aktywnie działał w strukturach Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Był członkiem Zarządu NZS-u, organizował spotkania dla studentów z działaczami KSS-KOR i KPN. Działał z ramienia NZS-u w radzie Programowej Wszechnicy Górnośląskiej. Swoimi wystąpieniami inspirował środowisko akademickie do podejmowania różnego rodzaju inicjatyw politycznych. Z powodu swojej działalności został internowany 23 grudnia 1981 r. i osadzony w Zakładzie Karnym w Zabrzu, a następnie w Ośrodku Odosobnienia w Uhercach, gdzie przebywał do 24 lipca 1982 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji: