Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Polewko Tomasz

Tomasz Józef Polewko

ur. w 1957 roku w m. Bieruń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 701/2011
Biogram
Jako student Akademii Ekonomicznej w Katowicach aktywnie działał w strukturach Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Był członkiem Zarządu NZS-u, organizował spotkania dla studentów z działaczami KSS-KOR i KPN. Działał z ramienia NZS-u w radzie Programowej Wszechnicy Górnośląskiej. Swoimi wystąpieniami inspirował środowisko akademickie do podejmowania różnego rodzaju inicjatyw politycznych. Z powodu swojej działalności został internowany 23 grudnia 1981 r. i osadzony w Zakładzie Karnym w Zabrzu, a następnie w Ośrodku Odosobnienia w Uhercach, gdzie przebywał do 24 lipca 1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, tom 2, Warszawa 2012, hasło: Wszechnica Górnośląska