Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Jędrzejewski Mirosław
Mirosław Jędrzejewski
ur. w 1967 roku w m. Siedlce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 567/2017

Biogram

Zaangażowany był w działalność Siedleckiego Komitetu Oporu Społecznego już jako uczeń szkoły średniej. W ramach SKOS w latach 1983-1987 uczestniczył w kolportażu wydawnictw niezależnych, pism i ulotek. Pan Mirosław Jędrzejewski brał także aktywny udział w akcjach rozklejania plakatów i wykonywania napisów na murach oraz w manifestacjach organizowanych w Siedlcach. Od 1988 roku, podczas  studiów w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach, zaangażował się w działania zmierzające do reaktywowania Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Wszedł w skład Komitetu Organizacyjnego NZS i w marcu 1989 r. uczestniczył w rozmowach z rektorem WSR-P w Siedlcach dot. reaktywacji NZS. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków