Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Andrzej Józef Śmietana

ur. w 1963 roku w m. Siemianowice Śląskie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 543/2012
Biogram
W 1982 r. był uczniem Liceum Zawodowego w Katowicach, jednocześnie członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Brał udział w akcjach plakatowania m. in. w Katowicach oraz Chorzowie. Został internowany z powodu „działalności antysocjalistycznej” 25 lutego 1982 r. i osadzony w ośrodku odosobnienia w Jastrzębiu Zdroju, a następnie przeniesiono go do ośrodka w Uhercach. Wolność odzyskał 23 lipca 1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN