Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Roman Bojanowski

ur. w 1949 roku w m. Szewa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 73/2014
Biogram
Roman Bojnowski brał czynny udział w strajku, w sierpniu 1980 r., w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Tczewie, a następnie został członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”   w swoim zakładzie pracy. Od 1982 r. był aktywnym działaczem podziemnych struktur „Solidarności   w Tczewie. Był jednym ze współzałożycieli, a jednocześnie autorem podziemnego pisma pod nazwą „Gazeta Tczewska”.  W dniu 12.06.1984 r. został aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym   w Gdańsku, z którego został zwolniony 11.07.1984 r. na mocy amnestii i objęty dozorem milicyjnym.  W latach 1984-1986 był zatrudniony jako kierowca w Zakładach Budownictwa Mostowego  w Warszawie. Od 1986 r. pozostaje na rencie, będąc jednocześnie zatrudnionym jako sprzedawca   w kiosku RSW Prasa-Książka-Ruch. W 1988 r. był organizatorem strajku kioskarzy na terenie Tczewa, Starogardu Gdańskiego i Gdyni. Od 1989 r. pełnił funkcję przewodniczącego Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarności”. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • innych materiałów