Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Pałys Eugeniusz

Eugeniusz Pałys

ur. w 1951 roku w m. Lębork
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 20/2014
Biogram
Eugeniusz Pałys za udział w demonstracji w Lęborku w dniu 31 sierpnia 1982 r. (w II rocznicę podpisania porozumień sierpniowych) został ukarany został grzywną przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku m. Lęborka. 
Jako działacz NSZZ „Solidarność” Centrali Nasiennej w Lęborku został w dniu 5 listopada 1982 r. powołany na ćwiczenia wojskowe do JW nr 1636 w Chełmnie. Został przydzielony do 6 kompani pontonowej. Szkolenie wojskowe rezerwistów w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, a jedynie służyło w walce  z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych na ćwiczenia. Celem powołania rezerwistów na niniejsze ćwiczenia miało być odizolowanie przeciwników politycznych i nie miało oparcia w obowiązującym porządku prawnym. 
W dniu 9 lutego 1983 r. Pan Eugeniusz Pałys został skreślony z ewidencji,  po odbyciu ćwiczeń wojskowych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Piotr Pawłowski „Trzystu z Kępy Panieńskiej”. Monografia wojskowego obozu internowania dla działaczy „Solidarności” na poligonie wodnym w Chełmnie (5 listopada 1982-2 lutego 1983). Koszalin 2008
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN