Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Antoni Marek Nowoświat
ur. w 1948 roku w m. Narol
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 3/2017

Biogram

Pan Antoni Marian Nowoświat po ogłoszeniu stanu wojennego zaangażował się w działalność podziemnych struktur NSZZ „Solidarność”. Od 29 października do 23 grudnia 1982 r. był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie i Nysie. 
Po wyjściu na wolność zajmował się kolportażem wydawnictw podziemnych, zbiórką pieniędzy na cele związku oraz sympatyzował z Konfederacją Polski Niepodległej.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej