Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Fisz Henryk
Henryk Fisz
ur. w 1932 roku w m. Waganiec Młyn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 147/2019

Biogram

Henryk Fisz był uczestnikiem protestów robotniczych w grudniu 1970 r. Podczas strajku w sierpniu 1980 r. przebywał na terenie Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego. Od września 1980 r. jako członek NSZZ „Solidarność” zaangażował się w prace Wydziałowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”, zasiadał również w Komisji Rewizyjnej Zarządu Regionu Pomorza Zachodniego. W latach 1982-1989 brał udział w działaniach Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”, czyli struktur konspiracyjnych powstałych na terenie szczecińskiej Stoczni im. Adolfa Warskiego. 
 Henryk Fisz był również autorem tekstów, drukarzem i kolporterem literatury, odezw i druków bezdebitowych, w tym powstającego na terenie stoczni pisma „Grot”.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków