Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Kazimierz Staszewski
ur. w 1955 roku w m. Radom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 282/2017

Biogram

Pan Kazimierz Staszewski brał czynny udział w strajku mającym miejsce w Radomiu w dniu 25.06.1976 r. Bezpośrednią przyczyną protestu była zapowiedziana dzień wcześniej w Sejmie PRL przez premiera Piotra Jaroszewicza drastyczna podwyżka cen artykułów żywnościowych. Wówczas w  Radomiu, Ursusie i Płocku doszło do pochodów i demonstracji, zakończonych starciami z Milicją Obywatelską. Pan Kazimierz Staszewski, w związku z udziałem w demonstracji został zatrzymany. Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Radomia, orzeczeniem wydanym w trybie przyspieszonym, ukarało go karą 3 miesięcy aresztu. W zwiazku z zatrzymaniem został również zwolniony z pracy. Pan Kazimierz Staszewski był osadzony w Aresztach Śledczych w Radomiu, Kielcach i  Białymstoku. Został zwolniony z aresztu w dniu 31.07.1976 r. na mocy decyzji Prokuratury Generalnej.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej