Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Pillardy-Kozarzewska Janina

Janina Danuta Pillardy-Kozarzewska

ur. w 1939 roku w m. Świętochłowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 363/2015
Biogram
Pani Janina Pillardy-Kozarzewska była założycielką i przewodniczącą NSZZ „Solidarność” nauczycieli IX Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach. Współpracowała z Zarządem Regionalnym NSZZ „Solidarność” w Katowicach. 
W dniu 13 XII 1981 r. zaproponowała swoim uczniom założenie czarnych opasek na ramię, na znak protestu przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. Ponadto z jej inicjatywy część nauczycieli brała udział w akcjach protestacyjnych, polegających na nieprowadzeniu lekcji w czasie strajków, wywieszaniu flag narodowych i tych z napisem „Solidarność”. 
Pani Janina Pillardy-Kozarzewska dwukrotnie publikowała swoje artykuły w biuletynie związkowym „Szkoła”, w których podważała zasady wychowania młodzieży w duchu socjalistycznym. Była również autorką petycji do Sejmu, podpisanej przez nauczycieli IX Liceum Ogólnokształcącego, żądającej wprowadzenia zmian w systemie oświaty i wychowania. 
Pani Janina Pillardy-Kozarzewska zapoczątkowała zbiórkę pieniędzy na wieńce, składane przez uczniów ww. szkoły pod KWK „Wujek” w Katowicach, w miesięcznicę wydarzeń 16 XII 1981 r. Ponadto w dniach 14-16 VI 1982 r. Pani Janina Pillardy-Kozarzewska wraz z inną nauczycielką, zorganizowały wycieczkę autokarową do Ustrzyk Górnych dla uczniów ww. szkoły. W pewnym momencie z częścią klasy udała się pod Ośrodek Odosobnienia w Uhercach, gdzie wspólnie wznosili okrzyki poparcia dla internowanych. Zaistniała sytuacja przesądziła o jej internowaniu w dniu 23 VI 1982 r. Pani Janina Pillardy-Kozarzewska została osadzona w Ośrodku Odosobnienia w Bytomiu-Miechowicach, w którym przebywała do 10 VII 1982 r. 
Następnie na mocy decyzji Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miejskiego w Katowicach,  skierowano ją do pracy w Szkole Podstawowej nr 31 w Katowicach. Ww. kilkakrotnie próbowała uzyskać zgodę Kuratorium Oświaty i Wychowania przy Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach na przeniesienie do szkoły średniej, z czym związane były większe możliwości rozwoju zawodowego. Wpływ na zaistniałą sytuację miały również działania Służby Bezpieczeństwa, które popierały postawę urzędników Oświaty względem Pani Janiniy Pillardy-Kozarzewskiej. W rezultacie dopiero we wrześniu 1984 r., mogła ona rozpocząć nauczanie w Zespole Szkół Zawodowych Huty „Baildon” w Katowicach. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej