Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stanisław Józef Fąs

ur. w 1955 roku w m. Sopot
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 15/2013
Biogram
Został powołany na ćwiczenia wojskowe w Jednostce Wojskowej nr 1636 w Chełmnie. Był internowany w Wojskowym Obozie Specjalnym od 5 listopada 1982 r. Rozkazem nr 226 z dnia 8 listopada 1982 r. został przydzielony do 5 kompanii pontonowej, następnie przeniesiony do 8 kompanii pontonowej. Szkolenie wojskowe rezerwistów w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, lub podnoszeniem umiejętności żołnierskich, a służyło jedynie w walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych na ćwiczenia. Po odbyciu ćwiczeń wojskowych 3 lutego 1983 r. został skreślony z ewidencji jednostki.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN