Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Babrakowski Piotr

Piotr Babrakowski

ur. w 1962 roku w m. Skoki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 542/2015
Biogram
Pan Piotr Babrakowski był górnikiem na  Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” w Katowicach. 
W dniach 13–16 XII 1981 r. brał udział w strajku, który miał miejsce na terenie kopalni .Podczas pacyfikacji strajku w zakładzie pracy w dniu 16 XII 1981 r. został postrzelony przez oddziały milicyjno-wojskowe i doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Został poddany zabiegowi usunięcia kuli a następnie hospitalizacji.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej