Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Jabłoński Bolesław
Bolesław Andrzej Jabłoński
ur. w 1937 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 566/2017

Biogram

Był aktywnym działaczem opozycyjnym, zaangażowanym w działalność w Grupach Specjalnych Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze, następnie Grupach Oporu „Solidarni”. W latach 1981-1989 był szefem Sekcji Informacji Defensywnej Grupy Oporu „Solidarni”. W latach 1983-1989 prowadził we własnym domu w Otrębusach drukarnię Oficyny Wydawniczej „Rytm” oraz innych niepodległościowych wydawnictw, był organizatorem zarówno procesu druku jak i systemu kolportażu. W latach 1985-1989 był członkiem redakcji „Kuriera Mazowsza”.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:

Biogram w Encyklopedii Solidarności