Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Jerie Kazimierz

Kazimierz Marian Jerie

ur. w 1943 roku w m. Lwów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 58/2023
Biogram
Od 1968 r. był pracownikiem naukowym Instytutu Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego. W marcu 1968 r. uczestniczył w strajkach w gmachu głównym UWr. 
Od 1980 r. był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Instytucie Fizyki. 
Po 13 grudnia 1981 r. pełnił rolę szefa nieformalnej grupy, działającej w ramach Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego UWr, nazywanej „kancelarią” Regionalnego Komitetu Strajkowego „Solidarności” Dolny Śląsk. Grupa ta zajmowała się zbieraniem informacji o internowanych, kontaktami z wrocławskimi Tymczasowymi Komisjami Zakładowymi, organizowaniem mieszkań i obsługą RKS. Do 1983 r. prowadził punkt kolportażowy pism sygnowanych przez RKS (m.in. „Z Dnia na Dzień”, „Biuletyn Dolnośląski”) i innych wydawnictw drugiego obiegu. 
W latach 1982-1983 pełnił funkcję „kasjera” RKS i powiernika pieniędzy NSZZ „Solidarność” (wypłaconych z kont Związku przed wprowadzeniem stanu wojennego, a  następnie ukrytych przez ks. kard. H. Gulbinowicza), które przekazywał przez łączników przywódcom Regionalnej Komisji. Prowadził archiwum pokwitowań i rozliczeń wydatków tych środków finansowych. W działalności konspiracyjnej posługiwał się pseudonimem „Kajetan”. 
W latach 1983-1985 był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa. 
Biogram opracowano na podstawie: