Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Garda Konrad

Konrad Janusz Garda

ur. w 1950 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 375/2016
Biogram
Konrad Garda od 1976 r. był związany z Komitetem Obrony Robotników, kolportował i przewoził z Warszawy do Łodzi nielegalne wydawnictwa, w tym „Biuletyn Informacyjny”, „Zapis” i „Krytykę”. W latach 1980–1981 działał w Stowarzyszeniu Adwokatów z siedzibą w Łodzi (zajmując się m.in. postulatami wolności wypowiedzi i zniesienia cenzury) i współpracował z zespołem prawnym przy Dziale Interwencji Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej. W stanie wojennym ukrywał się, a następnie – 28.01.1982 r. został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu, gdzie przebywał do 18.05.1982 r. Po wyjściu na wolność występował jako pełnomocnik internowanych i obrońca w procesach w sprawach o drukowanie i kolportaż pism podziemnych. Od 1984 r. przywoził z zagranicy m.in. wydawnictwa „Kultury” paryskiej oraz części do powielacza dla wydawnictwa „NOWA”.
Biogram opracowano na podstawie:
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN