Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Świątek Bogdan

Bogdan Eugeniusz Świątek

ur. w 1948 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 562/2019
Biogram
Bogdan Eugeniusz Świątek jesienią 1964 r. wstąpił do konspiracyjnej organizacji młodzieżowej działającej na terenie Łodzi i okolic pod nazwą „Polska Armia Podziemna”, w której był członkiem działu politycznego. Organizacja stawiała sobie za cel m.in. dokonanie zmian ustrojowych w Polsce, dążenie do opuszczenia bloku państw komunistycznych i odzyskanie Kresów Wschodnich. Z powodu przynależności do Polskiej Organizacji Podziemnej został zatrzymany, tymczasowo aresztowany (od 19.08.1965 r. do 2.02.1966 r.), a następnie objęty dozorem milicyjnym. Sąd Wojewódzki w Łodzi wyrokiem z 7.04.1966 r. skazał go na karę 10 miesięcy aresztu w zawieszeniu na 3 lata. 4.11.1966 r. Sąd Najwyższy w Warszawie utrzymał w mocy zaskarżony wyrok.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej