Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Ewa Bożena Schneider

ur. w 1952 roku w m. Kwidzyn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 73/2014
Biogram
Ewa Schneider była członkiem komitetu założycielskiego komisji zakładowej NSZZ „Solidarność” w Państwowej Komunikacji Samochodowej w Kwidzynie (PKS). Po 13 grudnia 1981 r. była jedną z bardziej aktywnych kolporterek ulotek solidarnościowych w Kwidzynie, organizowała zbiórki pieniędzy na rzecz osób represjonowanych. Wiele zaangażowania wykazała po tzw. sprawie kwidzyńskiej z 1982 r. (pobicie internowanych w ośrodku odosobnienia w Kwidzynie) – była jedną z inicjatorek wydrukowania ulotki "Haniebny proces w Kwidzynie". W 1984 r. znalazła się w grupie inicjującej powstanie w Kwidzynie Duszpasterstwa Ludzi Pracy. Przez ponad rok od 23 września 1985 r. do 18 grudnia 1986 r. była rozpracowywana przez Służbę Bezpieczeństwa w Kwidzynie, w sprawie podejrzenia kolportażu ulotek o treści antypaństwowej. W dniach 6-7 października 1985 r. podczas przeszukania mieszkania państwa Schneiderów zatrzymano prasę bezdebitową m. in. numery wydawnictwa „Komitetu Oporu Społecznego w Kwidzynie”, ulotki „Tygodnika Mazowsze – Solidarność”, nagrania „Raportu o stanie wojennym”, homilie ks. Jerzego Popiołuszki i wiele innych. 
Do 1989 r. Ewa Schneider aktywnie wspierała inicjatywy prowadzące do odzyskania przez Polskę suwerenności i niepodległości. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • K. Nawrocki, Zarys historii NSZZ "Solidarność" Regionu Elbląskiego (1980-1989), Gdańsk 2010
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN