Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kaczor Andrzej

Andrzej Maria Kaczor

ur. w 1947 roku w m. Toruń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 461/2018
Biogram
Andrzej Kaczor był pracownikiem Biura Projektów Budownictwa Wiejskiego w Toruniu. Po wprowadzeniu stanu wojennego został członkiem podziemnych struktur NSZZ „Solidarność” w Toruniu.
W latach 1982-1985 zajmował się redagowaniem, drukowaniem i organizowaniem produkcji podziemnego pisma „Toruński Informator Solidarności”. Brał też udział w kolportażu nielegalnych wydawnictw oraz akcjach ulotkowych na ulicach Torunia. W 1983 r. był redaktorem podziemnego Radia „Solidarność” w Toruniu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • W. Polak, "Czas ludzi niepokornych", Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13.12.1981 – 04.06.1989)”, Toruń, 2003
    • W. Polak, „Najtrudniejsze egzaminy” Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na tle wydarzeń w kraju i regionie (1980-1982), Toruń 2001
    • NSZZ "Solidarność". Tom 3. Polska Północna, red. Ł.Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności