Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kaczor Andrzej
Andrzej Maria Kaczor
ur. w 1947 roku w m. Toruń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 461/2018

Biogram

Andrzej Kaczor był pracownikiem Biura Projektów Budownictwa Wiejskiego w Toruniu. Po wprowadzeniu stanu wojennego został członkiem podziemnych struktur NSZZ „Solidarność” w Toruniu.
W latach 1982-1985 zajmował się redagowaniem, drukowaniem i organizowaniem produkcji podziemnego pisma „Toruński Informator Solidarności”. Brał też udział w kolportażu nielegalnych wydawnictw oraz akcjach ulotkowych na ulicach Torunia. W 1983 r. był redaktorem podziemnego Radia „Solidarność” w Toruniu.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków

publikacji:

W. Polak, "Czas ludzi niepokornych", Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13.12.1981 – 04.06.1989)”, Toruń, 2003
W. Polak, „Najtrudniejsze egzaminy” Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na tle wydarzeń w kraju i regionie (1980-1982), Toruń 2001
NSZZ "Solidarność". Tom 3. Polska Północna, red. Ł.Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010