Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Matera  Ireneusz

Ireneusz Jan Matera

ur. w 1938 roku w m. Dąbie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 393/2018
Biogram
Ireneusz Matera od 1969 r. pracował w Wytwórni Urządzeń Chłodniczych w Dębicy. Jesienią 1980 r. współtworzył w zakładzie NSZZ „Solidarność”, w którym pełnił funkcję sekretarza komisji zakładowej. 
Od 1982 r. należał do podziemnych struktur NSZZ „Solidarność” (Okręgowa Komisja Wykonawcza „Ziemia Dębicka”). Rozpowszechniał nielegalne wydawnictwa podziemne tj. „Obserwator wojenny”, „Mazowsze”, „Hutnik” i „Biuletyn Dębicki” Okręgowej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Ziemia Dębicka. Utrzymywał także kontakt ze strukturami „Solidarności” w Krakowie. Współorganizował akcję zbierania składek na pomoc dla osób represjonowanych i ich rodzin (tzw. akcja „300”). 04.05.1983 r. został zatrzymany w związku z prowadzeniem konspiracyjnej działalności w ramach NSZZ „Solidarność”. Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Dębicy z dnia 05.05.1983 r. został tymczasowo aresztowany i umieszczony w Zakładzie Karnym w Tarnowie. W dniu 25.07.1983 r. Prokuratura Rejonowa w Dębicy na mocy amnestii uchyliła Ireneuszowi Materze areszt tymczasowy, a dzień później został on zwolniony z Zakładu Karnego w Tarnowie. Postępowanie karne zostało umorzone przez Sąd Rejonowy w Dębicy w dniu 09.08.1983 r. na mocy ustawy o amnestii z dnia 21.07.1983 r. Sprawę zakończono 15.11.1983 r. Stanisław Matera działał w Duszpasterstwie Ludzi Pracy przy parafii Miłosierdzia Bożego w Dębicy. W latach 1988-1989 uczestniczył w reaktywowaniu jawnej działalności NSZZ „Solidarność”. Był współorganizatorem Komitetu Obywatelskiego "Solidarność".
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN