Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Dębski Władysław

Władysław Dębski

ur. w 1935 roku w m. Nieporaz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 425/2014
Biogram
Pan Władysław Dębski w latach 1954-1990 pracował jako ślusarz w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Oleśnicy. W dniach 18-20 lutego 1971 r. uczestniczył w strajku okupacyjnym w ZNTK.
Od września 1980 r. Pan Władysław Dębski należał do „Solidarności”, pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Założycielskiego w ZNTK. W październiku 1980 r. uczestniczył w strajku kolejarzy i pracowników ZNTK na Dworcu Nadodrze we Wrocławiu, wspierającego głodówkę kolejarzy w Lokomotywowni PKP Wrocław.  Od jesieni 1980 r. do 1981 r. był członkiem Komisji Porozumiewawczej „Solidarność” Zakładów Zaplecza Technicznego Kolei z siedzibą w Gdańsku.
W dniach 15-22 grudnia 1981 r. Pan Władysław Dębski został aresztowany i był przetrzymywany w Areszcie Śledczym we Wrocławiu. 
W latach 1982-1985 organizował pomoc dla osób represjonowanych i ich rodzin . W latach 1982-1989 był uczestnikiem Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii św. Klemensa Dworzaka we Wrocławiu. Zajmował się też kolportowaniem w Oleśnicy i okolicach wydawnictw podziemnych (m.in. pism „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”, „Ogniwo”, „Nowa Republika”, „Biuletyn Dolnośląski”, „Jednością Silni”, „Myśli Nieinternowane”, „Solidarność Dolnośląska”), książek, ulotek, znaczków poczt podziemnych oraz  kaset audio.
W 1989 r. Pan Władysław Dębski został członkiem Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” Ziemi Oleśnickiej. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności