Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Dębski Władysław
Władysław Dębski
ur. w 1935 roku w m. Nieporaz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 425/2014

Biogram

Pan Władysław Dębski w latach 1954-1990 pracował jako ślusarz w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Oleśnicy. W dniach 18-20 lutego 1971 r. uczestniczył w strajku okupacyjnym w ZNTK.
Od września 1980 r. Pan Władysław Dębski należał do „Solidarności”, pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Założycielskiego w ZNTK. W październiku 1980 r. uczestniczył w strajku kolejarzy i pracowników ZNTK na Dworcu Nadodrze we Wrocławiu, wspierającego głodówkę kolejarzy w Lokomotywowni PKP Wrocław.  Od jesieni 1980 r. do 1981 r. był członkiem Komisji Porozumiewawczej „Solidarność” Zakładów Zaplecza Technicznego Kolei z siedzibą w Gdańsku.
W dniach 15-22 grudnia 1981 r. Pan Władysław Dębski został aresztowany i był przetrzymywany w Areszcie Śledczym we Wrocławiu. 
W latach 1982-1985 Pan Władysław Dębski organizował pomoc dla osób represjonowanych i ich rodzin . W latach 1982-1989 był uczestnikiem Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii św. Klemensa Dworzaka we Wrocławiu. Zajmował się też kolportowaniem wydawnictw podziemnych (m.in. pism 
„Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”, „Ogniwo”, „Nowa Republika”, „Biuletyn Dolnośląski”, „Jednością Silni”, „Myśli Nieinternowane”, „Solidarność Dolnośląska”, książek, ulotek, znaczków poczt podziemnych, kaset audio) w Oleśnicy i okolicach.
W 1989 r. Pan Władysław Dębski został członkiem Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” Ziemi Oleśnickiej. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:

Biogram w Encyklopedii Solidarności