Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Hempel Wojciech

Wojciech Tadeusz Hempel

ur. w 1949 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 375/2016
Biogram
Wojciech Hempel w marcu 1968 r. brał udział w strajku i wiecu studenckim przed gmachem Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 1977-1981 współpracował z Komitetem Samoobrony Społecznej „KOR”, powielał komunikaty, organizował szkolenia z sitodruku, powielał ulotki, projektował okładki i winiety oraz prowadził kolportaż wydawnictw niezależnych. W 1980 r. uczestniczył w przygotowaniu akcji ulotkowych: „Oskarżamy”, ujawniającej morderstwa dokonane przez funkcjonariusza Milicji Obywatelskiej oraz przeprowadzonej w rocznicę zbrodni katyńskiej; w sierpniu kolportował ulotki informujące o strajkach solidarnościowych na Wybrzeżu i w innych częściach kraju. Był inicjatorem i współorganizatorem tzw. „wojny plakatowej”. Podczas odbytych w Łodzi negocjacji „Solidarności” włókniarzy z delegacją rządową zorganizował wizualną akcję propagandową; wspierał strajk łódzkich uczelni w styczniu-lutym 1981 r., współredagował pismo „Strajk”. 13.12.1981 r. został internowany, do 6.07.1982 r. przebywał w ośrodkach odosobnienia w Łęczycy i Łowiczu. W marcu 1983 r. stworzył konspiracyjną instrukcję sitodruku; w maju wyemigrował do USA, gdzie organizował zbiórki funduszy dla podziemnej „Solidarności” wśród emigracji polskiej. W latach 1979-1983 był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN