Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Duda Czesław

Czesław Jan Duda

ur. w 1950 roku w m. Katowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 13/2012
Biogram
Pan Czesław Duda członek NSZZ "Solidarność" od września 1980 r. Uczestniczył w powołaniu Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" w  przedsiębiorstwie "Elektromontaż-1" w Katowicach. Pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Oddziałowej, następnie wchodził w skład Komisji Zakładowej. 
Po 13 XII 1981 r. jako członek podziemnych struktur NSZZ „Solidarność” kolportował nielegalne wydawnictwa m.in.: „Solidarność Walcząca", „Tygodnik Mazowsze” „Górnik Polski” „RIS - Regionalny Informator Solidarności Śląsko-Dąbrowskiej. 
27 X 1985 r. został tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Katowicach, gdzie przebywał do dnia 27 VIII 1986 r. Powodem aresztowania był zarzut posiadania bez zezwolenia nadajnika radiowo-telewizyjnego oraz kolportaż nielegalnych pism i ulotek. 19 IV 1986 r. został skazany przez Sąd Rejonowy w Katowicach na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Na mocy przepisów o amnestii z dnia 17 lipca 1986 r. postępowanie karne zostało umorzone. 
Z uwagi na prowadzenie działalności opozycyjnej był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa PRL w okresie 1984-1989.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN