Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Lilia Cecylia Łukasik

ur. w 1945 roku w m. Wierzchowiska
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 384/2018
Biogram
Pani Lilia Cecylia Łukasik w 1980 r. była zatrudniona jako pielęgniarka w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Wałbrzychu. We wrześniu 1980 r. Pani Lilia Łukasik była uczestniczką okupacyjnego strajku pracowników służby zdrowia w Gdańsku; była również członkiem Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Wałbrzychu, następnie przewodniczącą Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. 
W latach 1980-1981 Pani Lilia Łukasik pozostawała członkiem Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” woj. wałbrzyskiego, następnie Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w Wałbrzychu oraz przewodniczącą Komisji ds. Służby Zdrowia przy MKZ/MKK NSZZ „Solidarność” woj. wałbrzyskiego. 
W 1981 r. Pani Lilia Łukasik została członkiem Zarządu Regionu Dolny Śląsk okręgu wałbrzyskiego, od 6 maja 1981 r. również członkiem Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania przy Międzyzakładowym Komitecie Założycielskim NSZZ „Solidarność” woj. wałbrzyskiego. W 1981 r. Pani Lilia Łukasik została delegatem na Walne Zebranie Delegatów Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”.
W związku z prowadzoną działalnością opozycyjną Pani Lilia Łukasik w dniu 13 grudnia 1981 r. została zatrzymana i internowana. Przebywała w Zakładzie Karnym we Wrocławiu, a następnie od 15 stycznia 1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Gołdapi. W dniu 14 kwietnia 1982 r. została zwolniona z internowania. 
W kolejnych latach kontynuowała działalność opozycyjną. Była również zaangażowana w działalność społeczną. Organizowała m.in. pierwsze w Wałbrzychu hospicjum przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Wałbrzychu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej