Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Andrzej Tkacz

ur. w 1956 roku w m. Stopnica
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 304/2018
Biogram
Pan Andrzej Tkacz w latach 80-tych był aktywnym działaczem opozycyjnym. Należał do NSZZ „Solidarność” przy Hutniczym Przedsiębiorstwie Remontowym w Dąbrowie Górniczej. Brał czynny udział w strajku okupacyjnym na Hucie „Katowice” w Dąbrowie Górniczej, który trwał od 14 -23 XII 1981 r. Po zakończeniu strajku i zdelegalizowaniu struktur związkowych Pan Andrzej Tkacz zaangażował się  w organizowanie pomocy dla internowanych i aresztowanych działaczy opozycyjnych, ich rodzin oraz pracowników Huty zwolnionych z pracy za działalność związkową lub udział w strajku. Ponadto zajmował się kolportowaniem nielegalnej prasy sygnowanej przez „Solidarność”.   
W latach 1984-1988 Pan Andrzej Tkacz współpracował z Międzyzakładową Komisją Koordynacyjną NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Był zaangażowany w działalność Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele św. Joachima w Sosnowcu oraz uczestniczył w Mszach za Ojczyznę. 
W listopadzie 1988 r. współorganizował Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” przy Hutniczym Przedsiębiorstwie Remontowym oraz pełnił funkcję przewodniczącego wspomnianej struktury. 
W 1989 r. Pan Andrzej Tkacz brał udział w tworzeniu Komitetu Obywatelskiego w Dąbrowie Górniczej, którego zadaniem było przygotowanie wyborów 4 VI 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków