Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jerzy Stefan Wieczorek

ur. w 1952 roku w m. Tarnowskie Góry
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 203/2019
Biogram
Pan Jerzy Wieczorek został Postanowieniem Sądu w Tarnowskich Górach z dn. 9 X 1982 r. tymczasowo aresztowany za znieważenie w Tarnowskich Górach Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. 
Wyrokiem Sądu w Tarnowskich Górach z dn. 9 X 1982 r. został skazany na karę trzech miesięcy pozbawienia wolności. Przebywał w Areszcie Śledczym w Zabrzu oraz Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju. Został zwolniony w styczniu 1983 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej