Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Jerzy Stefan Wieczorek
ur. w 1952 roku w m. Tarnowskie Góry
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 203/2019

Biogram

Pan Jerzy Wieczorek został Postanowieniem Sądu w Tarnowskich Górach z dn. 9 X 1982 r. tymczasowo aresztowany za znieważenie w Tarnowskich Górach Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. 
Wyrokiem Sądu w Tarnowskich Górach z dn. 9 X 1982 r. został skazany na karę trzech miesięcy pozbawienia wolności. Przebywał w Areszcie Śledczym w Zabrzu oraz Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju. Został zwolniony w styczniu 1983 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej