Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jan Stromidło

ur. w 1952 roku w m. Paary
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 319/2019
Biogram
Jan Stromidło w 1980 r. był etatowym pracownikiem Zarządu Regionu NSZZ Solidarność w Toruniu. Po wprowadzeniu stanu wojennego, jako właściciel zakładów rzemieślniczych, kontynuował  działalność opozycyjną.
Brał udział w zabezpieczaniu dokumentacji zgromadzonej w siedzibie zdelegalizowanego NSZZ „Solidarność”. Zajmował się redagowaniem artykułów w podziemnych czasopismach, które następnie wraz z książkami drugiego obiegu, kolportował w toruńskich zakładach pracy. Współpracował z czołowymi działaczami opozycyjnymi w Toruniu, dostarczając materiały poligraficzne do druku wydawnictw bezdebitowych. W 1984 r. był jednym z sygnatariuszy ogólnopolskiej petycji do gen. W. Jaruzelskiego w sprawie uwolnienia działaczy KSS-KOR. W jego mieszkaniu odbywały się spotkania działaczy toruńskiej opozycji. W marcu 1984 r. jego mieszkanie było obserwowane przez Służbę Bezpieczeństwa, po czym 6 marca 1984 r. przeprowadzono nieudaną próbę porwania Jana Stromidło.
Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa do 1987 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • W. Polak „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003