Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Starzyńska Krystyna

Krystyna Maria Starzyńska

ur. w 1939 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 357/2015
Biogram
Była sekretarzem Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W latach 1982-1989 udzielała aktywnej pomocy członkom związku w Hucie im. Lenina. Zajmowała się wypłacaniem zasiłków i zapomóg oraz przyjmowaniem i przekazywaniem darów. Brała ponadto udział w druku i kolportażu nielegalnych wydawnictw. W 1983 r. odmówiono jej wydania paszportu na wyjazd do Czechosłowacji.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej