Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Sonik Liliana

Liliana Maria Sonik

ur. w 1954 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 484/2017
Biogram
Lilianna Sonik będąc studentką filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, od 1972 r. związała się z Dominikańskim Duszpasterstwem Akademickim Beczka w Krakowie. Od 1976 r. współpracowała z Komitetem Obrony Robotników, następnie z Komitetem Samoobrony Społecznej „KOR”. Od lata 1976 r. brała udział w organizacji pomocy dla robotników Radomia i Ursusa oraz prowadziała zbiórkę podpisów pod Listem studentów do Sejmu PRL w sprawie powołania komisji sejmowej dla zbadania i ujawnienia przypadków łamania praw obywatelskich w Polsce.
Po tragicznej śmierci Stanisława Pyjasa w dniu 7 maja 1977 r. brała udział w organizacji tzw. Czarnych Juwenaliów i Czarnego Marszu ulicami Krakowa. W 1977 r. była współzałożycielką Studenckiego Komitetu Solidarności w Krakowie, następnie została jego rzecznikiem. Uczestniczyła w najważniejszych akcjach organizowanych przez SKS oraz zajmowała się kolportażem prasy podziemnej w środowisku studenckim. Udostępniała swoje mieszkanie na spotkania dyskusyjne działaczy opozycyjnych. W czerwcu 1978 r., podczas pielgrzymki Jana II do Polski współorganizowała niezależne biuro prasowe dla dziennikarzy z Zachodu, informujące o celach i działalności opozycji demokratycznej w PRL.
Po wprowadzeniu w dniu 13 grudnia 1981 r. stanu wojennego zajmowała się organizacją pomocy dla rodzin osób internowanych, prowadząc m.in. punkt informacyjny w swoim mieszkaniu. 

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN