Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Rzepka Tadeusz

Tadeusz Ryszard Rzepka

ur. w 1946 roku w m. Gołańcz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 398/2022
Biogram
Był etatowym pracownikiem  MKZ NSZZ „Solidarność” Region Wielkopolska w latach 1980–1981. W 1981 r. związał się z „Wielkopolską Inicjatywą Wydawniczą”, w której w czasopiśmie „Pryzmat” zamieszczał artykuły. Współpracował również z „Solidarnością Wielkopolską”, wydawaną przez MKZ NSZZ „Solidarność” w Poznaniu. 
Został zatrzymany 13 grudnia 1981 r. przez Wydział Śledczy KW MO Poznań i internowany w Ośrodku Odosobnienia w Gębarzewie. Odmówił podpisania oświadczenia o lojalności i niepodejmowaniu działalności opozycyjnej. Z internowania został zwolniony 8 kwietnia 1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej