Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Bujwicki Bernard

Bernard Bujwicki

ur. w 1946 roku w m. Kamienica
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 513/2015
Biogram
Bernard Bujwicki jako student Politechniki Krakowskiej czynnie uczestniczył w wydarzeniach marcowych 1968 r. będąc członkiem „Komitetu 25”. Od 1980 r. był członkiem „Solidarności”. W listopadzie 1980 r. został przewodniczącym Komitetu Założycielskiego „S” w PZWR „Wodrol” w Białymstoku. Od 12 września do 6 października 1980 r. był wiceprzewodniczącym pierwszego MKZ w Białymstoku, a od 12 października do 16 grudnia 1980 r. członkiem Prezydium drugiego MKZ. Był współzałożycielem i redaktorem „Biuletynu Informacyjnego MKZ NSZZ „S”, delegatem na Walny Zjazd NSZZ „S” Regionu Białystok w czerwcu 1981 r. i delegatem na I Krajowy Zjazd NSZZ „S”. 
Został internowany 13 grudnia 1981 r. Więziony był w Ośrodku Odosobnienia w Białymstoku, od 5 stycznia 1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Suwałkach, a od 5 do 16 kwietnia 1982 r. w Zakładzie Karnym w Kwidzynie. Po zwolnieniu z internowania kontynuował aktywną działalność w podziemnych strukturach „Solidarności”. Był jednym z sygnatariuszy „Apelu 100”, współzałożycielem podziemnego pisma „Słowa” i Solidarności Walczącej w Białymstoku. Ze względu na swą działalność był wielokrotnie przesłuchiwany i kontrolowany operacyjnie do 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • K. Sychowicz, NSZZ „Solidarność” Region Białystok, [w:] NSZZ „Solidarność” 1980-1989, t. 5, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010
    • M. Kietliński, Ćwierć wieku podlaskiej Solidarności, NSZZ „Solidarność” Region Białystok 1980-2005, Białystok 2005
    • Danilecki T., Kietliński M., Władza i opozycja w stanie wojennym na Białostocczyźnie, Białystok 2011
    • Województwo białostockie w ocenie Służby Bezpieczeństwa 1980-1985. Wybór źródeł, wybór i opracowanie A. Malczyk i J. Markiewicz