Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Błaszczyk Bogdan

Bogdan Józef Błaszczyk

ur. w 1953 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 496/2019
Biogram
Bogdan Józef Błaszczyk od sierpnia 1980 r. tworzył struktury NSZZ „Solidarność” i stanął na czele Komisji Zakładowej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Poddębicach. W maju 1981 r. objął stanowisko członka Prezydium Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Sieradzka, które pełnił do wprowadzenia stanu wojennego. W sierpniu 1981 r. jako członek tzw. Operacyjnego Sztabu Strajkowego wzywał członków komisji zakładowych NSZZ „Solidarność” na terenie Poddębic do organizowania strajków proklamowanych przez Komisję Koordynacyjną oraz Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Sieradzka. W swoich wypowiedziach krytykował kierowniczą rolę PZPR i sojusze PRL oraz podkreślał konieczność zdecydowanego przeciwstawienia się władzom komunistycznym. W październiku 1981 r. został zatrzymany na przejściu granicznym w Pietrowicach podczas próby nielegalnego przekroczenia granicy. Od 13.12.1981 r. do 29.04.1982 r. był internowany w ośrodkach odosobnienia w Sieradzu i Łowiczu. W latach 1980–1986 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej