Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzywiak Jarosław

Jarosław Kazimierz Krzywiak

ur. w 1944 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 227/2022
Biogram
Jarosław Krzywiak, zatrudniony na stanowisku brygadzisty w Elektrowni Pątnów-Adamów w Koninie, w sierpniu 1980 r. brał udział w strajku w swoim zakładzie pracy i został delegatem do Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Następnie wszedł w skład Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Ziemi Konińskiej. W grudniu 1980 r. został wybrany przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Elektrowni Pątnów-Adamów. Był współzałożycielem oraz jednym z głównym animatorów Międzyzakładowego Komitetu Obrony Praw Człowieka i Praworządności w Koninie. We wrześniu 1981 r. był delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. Pozostawał aktywnym członkiem Konińskiego Klubu Katolików.
13 grudnia 1981 r. został zatrzymany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia we Włocławku. Przebywał również w Ośrodku Odosobnienia w Kwidzynie. Z internowania został zwolniony w dniu 17 listopada 1982 r. Do 1986 r. był pod stałą obserwacją Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN