Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Święs Grażyna

Grażyna Maria Święs

ur. w 1954 roku w m. Ptaszkowa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 274/2020
Biogram
Zatrudniona w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Handlu Wewnętrznego w Nowym Sączu. Począwszy od jesieni 1980 r. czynna przy powołaniu struktur NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. Członek Komisji Zakładowej związku. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażowana w kolportaż prasy podziemnej, w tym „Wiadomości Nowosądeckich”, „Kroniki Małopolskiej”, „Hutnika”, „Obserwatora Wojennego”, z których część przepisywała podając dalej. Współzałożycielka duszpasterstwa ludzi pracy przy nowosądeckiej parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz istniejącej przy nim biblioteki wydawnictw drugoobiegowych.
W latach 1988-89 brała udział w odtwarzaniu struktur związku na terenie Nowosądecczyzny. Członek Komisji Zakładowej „Solidarności” w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Handlu Wewnętrznego w Nowym Sączu. Zaangażowana w działalność Komitetu Obywatelskiego w Nowym Sączu. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • A. Gliksman, ", Leksykon Ludzi Małopolskiej „Solidarności", t. 2, Kraków 2017