Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Ponikiewski Brunon

Brunon Jerzy Ponikiewski

ur. w 1956 roku w m. Siemianowice Śląskie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 542/2015
Biogram
Pan Brunon Ponikiewski był aktywnym działaczem opozycji antykomunistycznej w czasach PRL. Należał do NSZZ „Solidarność” oraz Konfederacji Polski Niepodległej (KPN) przy Kopalni Węgla Kamiennego „ZMP” w Żorach, następnie KWK „Krupiński” w Suszcu. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego prowadził kolportaż ulotek i prasy podziemnej. Internowany  w okresie od 20.04.1982 r. do 28.06.1982 r. i osadzony w ośrodku odosobnienia w Zabrzu - Zaborzu. Ponownie internowany na mocy Decyzji nr 641/V-2 podpisanej w dniu 26.10.1982 r. W czasie internowania Pan Brunon Ponikiewski został tymczasowo aresztowany w dniu 10.11.1982 r. Postawiono mu zarzut założenia organizacji, której celem było niszczenie symboli związku radzieckiego. Wyrokiem wydanym w dniu 11.05.1983 r. przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach został skazany na 3 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Zasądzoną karę odbywał w Zakładzie Karnym w Strzelinie. W czasie odbywania kary uczestniczył w 54-dniowej głodówce, której uczestnicy domagali się przyznania statusu więźnia politycznego. Na mocy ustawy o amnestii Pan Brunon Ponikiewski został zwolniony w dniu 19.07.1985 r. 
Z uwagi na działalność opozycyjną podlegał inwigilacji szczególnej, którą Służba Bezpieczeństwa PRL prowadziła na przestrzeni 1984-1988 .
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN